• 1 de 6

  • 2 de 6

  • 3 de 6

  • 4 de 6

  • 5 de 6

  • 6 de 6

Taula

La taula és un producte del qual s’ha de tenir molta cura l’ús que se n’hi vol donar, ja que es pot fer tant amb taulons massissos com amb xapa natural, amb peus metàl•lics o bé de fusta.

© Fusteria Portet.