• 1 de 18

 • 2 de 18

 • 3 de 18

 • 4 de 18

 • 5 de 18

 • 6 de 18

 • 7 de 18

 • 8 de 18

 • 9 de 18

 • 10 de 18

 • 11 de 18

 • 12 de 18

 • 13 de 18

 • 14 de 18

Portes

Dins d’aquest marc incloem tant portes d'interiors i d'exteriors. Per tant, en funció d’això les treballem amb uns o altres materials. Així, per a interiors apliquem peces contraxapades, mentre que per a exteriors, fustes massisses.

D’altra banda, dissenyem, fabriquem i muntem portes en funció de la demanda del client, tant pel que fa a disseny, mides, tipus de fusta i espai on s’ubicaran. A més, col•loquem portes escollides sobre catàleg.

Visit Website

© Fusteria Portet.