• 1 de 4

  • 2 de 4

  • 3 de 4

  • 4 de 4

Altres

Aquest apartat respon a una necessitat d’explicar tot allò que també fem o podem fer, però que no es pot incloure en cap altra secció.

Respon també al desig d’explicar que, en el nostre camp, tot és possible i que la creativitat no ha d’estar pautada per cap de les seccions anteriors.

Nosaltres creem en base les demandes del client i per a nosaltres això és l’únic a tenir present.

© Fusteria Portet.